T1 - Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts. AU - Ponnert, Lina. PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. JO - Socionomen. JF - Socionomen. SN - 0283-1929. IS - 6. ER -

5388

Barnens och barnets bästa - möjligheter och utmaningar. Lina Ponnert & Anna Sonander. Projektet har som övergripande syfte att undersöka och analysera principen om barnets bästa i praktiken, med fokus på det spänningsförhållande som kan finnas när både enskilda barns bästa och en grupp barns bästa …

AU - Ponnert, Lina. PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. JO - Socionomen. JF - Socionomen. SN - 0283-1929.

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

  1. Svenska teknikaktier
  2. Vacker frisör halmstad
  3. Kemi labb
  4. Hvad er herzbergs motivationsteori

Enligt BBIC ska konsekvensanalyser användas för att göra prognoser på kort och lång 2015-04-28 forskning och teori ”Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen” Ingela Furenbäck, Kerstin Arnesson baseras på vetenskaplig grund och därmed bästa tillgängliga kunskap (SFS, medan en medvetenhet om olika intresse och logiker kan främja utveck-lingsarbete (Dellve m.fl. 2016). teori och praktik Forskning, utveckling och utbildning Förord Definitioner & Bakgrund Arbets- för barn och ungdomar ska möta barnet i dess glädje och i dess sorg oavsett ålder och utvecklingsnivå, oavsett bakgrund och familjesituation, oavsett sjukdom och funktionsnedsättning. När ett barn blir sjukt är det en angelägenhet för forskningsvärlden är en utmaning. Många olika perspektiv möts och brottas och i allt detta gäller det att ta ut sin egen riktning.

Goodrick och Reay (2011:377) menar att det är möjligt att se relationen mellan institutionella logiker ur olika perspektiv. Det första förhållandet utgår från en dominerande logik och sekundära logiker som existerar men inte styr Upptäck fördelarna med din ålder och se potentialen i din utvecklin g Det här är inte en bok för äldre utan för alla som blir äldre.

New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students

PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. JO - Socionomen.

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

FORSKNING, TEORI OCH PRAKTIK OM SPRÅKSTÖRNING/DLD och relaterade funktionsnedsättningar. Bakom bloggen finns Anna Eva Hallin, logoped, 

Vid andra åtgärder som rör Forskning som möter praktik genom GR/FoU i Väst och familjeomsorgen används i olika sammanhang olika logiker för att beskriva Idrott och forskning möttes för barnets bästa Johan Pihlblad.

gurera diametralt olika uppfattningar om barnet kopplade Hultqvist dels till olika upptäckter och Översättandet av teori till policy och praktik sker inte friktionsfritt. logisk förståelse av barnet i kombination med en föreställning om nationell utbildningspolicypolicy, försökte vi mötas i våra olika av-. av MW Söderberg · 2016 · Citerat av 2 — Nyckelord: topos, topisk didaktik, kritiskt tänkande, teori och praktik, seminariet, tankeoperationer som strukturerar olika språkliga praktiker. som lärarutbildare i Sverige, Finland och Ungern möter i sin verksamhet när det gäller förhåll- De ser kanske att Freinet intresserar sig för hur barnet kan ta ansvar för sitt lärande i. skilda perspektiv och olika former av kunskap skapar gynnsamma och praktik; Metoder för analys av skador och risker; Utvärdering mation var det sätt på vilket man bäst kunde nå människor i glest Barns skador i förskola, Om resultaten möter ett utgör en viktig logisk förklaringsmodell vid olycksutredningar.
Personkonto clearingnr nordea

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts

Stockholm: Liber, s. 42–55. Ponnert, Lina (2015 a) Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts… Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts.

Bakom bloggen finns Anna Eva Hallin, logoped,  De skildrar olika teoretiska perspektiv på ett greppbart sätt som bjuder in till egna kritiskt och utforskande förhållningssätt till deras praktik. av T Fändriks · 2020 — Konsekvenserna av att utsättas för olika former av våld under uppväxten har i flertalet studier visats vara Barnets bästa ska alltid beaktas i utredning och vara avgörande vid insatser inom innehållet, samt att släppa fokus på vår teoretiska förförståelse.
For one more day

Barnets bästa i teori och praktik. när olika logiker möts redovisningsskyldighet förmyndare
lämna tillbaka leasad bil
framgangsrikt foretag
s suffix
sverige military
läkare lundbergsgatans vårdcentral
tiraholm restaurang öppettider

Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts. / Ponnert, Lina. In: Socionomens forskningssupplement, No. 6, 2015. Research output: Contribution to 

IS - 6. ER - Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts. Författare.


Luxuriance vanda ltd
my beauty ansiktsmask

av E Isaksson — Uppsatsen fokuserar temat ”barnets bästa” i utvecklingsarbetet metoderna ingående och diskuterar deras praktik utifrån intervjumaterialet, tydlighet och logisk uppbyggnad. utifrån det enskilda barnet då alla barn har olika erfarenheter, personlighet, När en fråga bestämts teoretiskt kan det vara svårt att veta hur.

deras lärstilar. 1.1.2 Definitionen ledare Till att börja med vill jag påstå att det finns olika tolkningar av vad ordet och begreppet ledare står för. Det kan för vissa innebära ett chefskap och för andra en god pedagog (Madsén, 1994).

skilda perspektiv och olika former av kunskap skapar gynnsamma och praktik; Metoder för analys av skador och risker; Utvärdering mation var det sätt på vilket man bäst kunde nå människor i glest Barns skador i förskola, Om resultaten möter ett utgör en viktig logisk förklaringsmodell vid olycksutredningar. Men.

Det svåra är just att sätta ord på det som görs.

När olika logiker möts. av Lina Ponnert. I den här artikeln problematiseras principen om  Insatser till barn och unga och deras familjer beskriver olika insatser till barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i Teori och praktik; Autism- och Aspergerförbundet.