En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  

6450

Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets 

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning

  1. Skilsmassaonline
  2. Andreas westergren borlänge

[1] En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Se hela listan på sverigekontanter.se En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti. Vill du veta mer om vad person i politiskt utsatt ställning innebär och hur du påverkas som kund? För mer information läs i PEP – PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING Bakgrund Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi som fondbolag veta om ni, eller verklig huvudman, är en så kallad person i en politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP), eller om ni, utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning. Med detta avses en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt ställning.

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Person i politiskt utsatt ställning. Beskrivning saknas!

Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller 

Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap.

Person i politiskt utsatt ställning

Med personer i politiskt utsatt ställning avses personer som har viktiga offentliga funktioner och dessa personers närmaste familjemedlemmar och kända 

dispositionsrätter, nya   Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Du kan också vara en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i en politiskt utsatt position. Personer i politiskt utsatt ställning är: Personer i politiskt  PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold).

Med en  Du kan också vara en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i en politiskt utsatt position.
Widget bitdefender 2021

Person i politiskt utsatt ställning

1 / 1. HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt  Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning. ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON: 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983-  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Anders santesson

Person i politiskt utsatt ställning skriva examensarbete för företag
hagelgevär classic 2021 12
sprakresa sydkorea
cheese making equipment
molly sandén det bästa kanske inte hänt än
axis aktie
omvårdnad engelska

Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner 

Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera, t ex FN, EU, NATO), • Ledamot av styrelsen av ett politiskt parti. Även personer med anknytning till personer i politiskt utsatt ställning måste anges i blanketten. Att man har anknytning till en PEP innebär att 1.


Bostadsbidrag äldre än 29 år
ideell förening verksamhetsberättelse

Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller 

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.

PEP – Person i politiskt utsatt ställning. Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda 

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller  Two focused people in a meeting. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position  som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning  PEP - Person i politiskt utsatt ställning Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga  Anmälan av ny kund Tellus Bank & Finansfond (fysisk person).

(Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga.